please wait, site is loading

Archive for May, 2015

Archive for May, 2015

Słońce w linii H-alpha

Posted on: 4 May 2015 by lukasz.pawel.szczepanski@gmail.com | No Comments
Słońce w linii H-alpha

Słońce w linii H-alpha

Nasza dzienna gwiazda – Słońce, widziane w linii spektralnej wodoru.

read more