please wait, site is loading

Astro blog

Gwiazda podwójna Albireo w gwiazdozbiorze Łabędzia

Posted on: 14 April 2020 by lukasz.pawel.szczepanski@gmail.com | No Comments

Gwiazda podwójna Albireo znajduje się w gwiazdozbiorze Łabędzia. Jej składniki Albireo A (topazowo żółty) i Albireo B (szafirowo niebieski) odległe są od Ziemi odpowiednio o 430 oraz 390 lat świetlnych i jest wątpliwe, czy są związane grawitacyjnie – jest to układ podwójny wizualnie. Składnik B wiruje z równikową prędkością obrotową 250 km/s.

 

Dla amatorów obserwacji wizualnych nocnego nieba Albireo jest bardzo atrakcyjnym układem podwójnym, ponieważ już w niewielkim teleskopie można zobaczyć oba składniki oraz dostrzec ich barwę.

 

Galaktyka NGC 2403 w Żyrafie

 

Informacje techniczne: montaż NEQ6 belt mod, QHY9 + TS APO 115f7 f/6.95, guiding Atik 16IC + TS 60/228, łączny czas ekspozycji: 36m (RGB: 12:12:12 x 60 sek bin1).

Leave a Reply